Affiches BK's

 

Belgisch kampioenschap andersvaliden 2014

 

Datum / Date                                           31 Mei / 31 Mai 2014

 

Organisatie / Organisation                West / Vlaams Verbond i.s.m. hengelvereniging

                                                                       "De Gouden Karper Waregem"

Plaats / Lieu                                             Stadion Vijvers, Zuiderlaan, Waregem

 

Aanvang / Heure de début                 12h00 tot 15h00

Nummers& Palmares                     Vanaf / à Partir de 9h00 uur         

Tickets & Résultats                                aan het water / sur place               

Modaliteiten / Modalités                     Reglement BCFC Belgisch kampioenschap.

Règlements BCFC des championnat de België 

Zuiver gewicht / Poids pur

Gekleurde maden zijn verboden

Asticots couleur sont interdits

Inschrijvingen / Inscriptions              Via de Verbonden / Via les Fédérations

Bij / Chez Van Houdt Isidoor, Morkhovenseweg 17, 2200 Noorderwijk

P.S. Er kan geoefend worden, zonder leefnet, mits dagverlof.

Les entraînements sont permis, sans bourriche, avec un permis journalier.

Verantwoordelijke / ResponsableBUDDAERT ANTOON, Rozenstraat 14

8552 Moen     Tel 056/75.60.09 

 

 

 

Belgisch kampioenschap nevenklassementen

 

Date / Datum                                       31/08/2014                                                        

Organisation / Organisatie                  F.P.P.S.                                                       

Lieu  / PLaats                                      Canal Charleroi-Bruxelles – Oisquercq et Ronquières

GPS : Rue du Canal – 1480 Oisquercq

            pour/voor U14 – U18 – U23.

GPS : Avenue des Tilleuls – 7090 Ronquières

            pour/voor Vétérans/Veteranen.

Retrait des emplacements                   Collège St-François d’Assise

Rue de l’Industrie – 1480 Tubize

A partir de 8 h 30.

Afhalen plaatsnummers                      Collège St-François d’Assise

Rue de l’Industrie – 1480 Tubize

Vanaf  8 u 30.

Palmares                                            Même adresse ci-dessus / Zelfde adres als hierboven.

Heures de début                                 De 11 h à 15 h.

Aanvang                                             Van 11 u tot 15 u.

Modalités de pêche                             Règlement BCFC championnat de Belgique

                                                           Poids pur – Dérogation tailles légales.

Modaliteiten                                        Reglement BCFC Belgische kampioenschappen

                                                           Zuiver gewicht – Toelating ondermaatse vis.

Inscriptions                                        Exclusivement via les fédérations

Inschrijvingen                                     Uitsluitend via de verbonden

Renseignements                                 Jean-Marie Luyckx

Inlichtingen                                        Rue Sainte-Renelde, 5 – 1430 Rebecq

Tel. 0476898303 – Mail : jeanmarie.luyckx@skynet.be.                              

Opmerkingen                                      Gebruik van het jaagpad op dag van de organisatie toegelaten.

 

 

Belgisch kampioenschap Individueel + dames

 

Date / Datum                                                          28 / 09 / 2014

Organisation / Organisatie                  AMICALE DES PECHEURS DU BRABANT

                                                           VERENIGING DER BRABANTSE LIJNVISSERS

Lieu  / PLaats                                      Indiv    : Rive gauche  entre écluse 8 LOT et l’écluse 9 RUISBROEK

                                                                     Linker oever tussen sas 8 LOT en sas 9 RUISBROEK

                                                                     GPS : Vaartweg , LOT

                                                          

                                                          Dames : Linker Oever tussen Waterloobrug en sas 8 LOT

                                                                     Rive gauche entre le pont de Waterloo et l’écluse 8 LOT                                                                          GPS : Vaartkant, LOT

Retrait des emplacements                   Camping Beersel – Steenweg op Ukkel, 75  - 1650 Beersel

Afhalen plaatsnummers                      A partir de 6h30 / Vanaf  6u30       

Palmares                                            Idem / Idem

Heures de début                                 De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Aanvang                                             Van 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00

Modalités de pêche                             * Règlement BCFC championnat de Belgique

Modaliteiten                                        Poids pur

Avec dérogation taille légale ( sauf anguille 30cm )

Remise à l’eau directe  du sandre et brochet.

Asticots de couleur interdit !!                                                  

                                                               * Reglement BCFC Belgische kampioenschappen

Zuiver gewicht

Met toelating van ondermaatse vis (behalve paling 30cm)

                                               Snoek en Snoekbaars onmiddellijk terug zetten

Gekleurde maden verboden!!

Inscriptions                                        Exclusivement via les fédérations

Inschrijvingen                                     Uitsluitend via de  verbonden

Renseignements                                 PATERNOSTER Jean-Paul

Inlichtingen                                        Tél : 02/4265600

                                                           Mail : jp.paternoster@skynet.be

Opmerkingen

De dag van de wedstrijd is het uitsluitend aan de deelnemende hengelaars toegelaten met de wagen tot hun plaatsnummer. 

Tijdens de wedstrijd is het verplaatsen van de voertuigen verboden.

Te noteren is : dat buiten de dag van de wedstrijd waarvoor een bijzondere toelating werd afgeleverd het geen geval toegelaten is door de diensten van nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen , om met de wagen gebruik te maken van de jaag langsheen de oevers van de kanaal Brussel -Charleroi

 

 

 

Belgisch kampioenschap interclub

 

Datum / Date                                       Zondag / Dimanche  21/09/2014                                                         

Organisatie / Organisation                 Antwerps Lijnvissers Verbond (ALV)                                                     

Plaats  / Lieu                                       Kanaal van Willebroek / Canal de Willebroek

                                                          Tisselt – Kapelle-op-den-Bos (Linkeroever / rive gauche)

                                                           GPS : Beekstraat 9,  2830 Tisselt (Willebroek)

Afhalen plaatsnummers                      Parochiaal centrum

                                                                Beekstraat 31 - 2830 Tisselt (Willebroek)

                                                                Vanaf  :  6 u 30

Retrait des emplacements                  Centre paroissial                                                         

                                                          Beekstraat 31 - 2830 Tisselt (Willebroek)

                                                                A partir de  6 h 30

Palmares                                            Hetzelfde adres als hierboven / Même adresse ci-dessus                                                        

Aanvang                                             Van 09 u 00 tot 12 u 00 en van 14 u 00 tot 17 u 00

Heures de début                                 De 09 h 00  à  12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Modaliteiten                                         Reglement BCFC Belgische kampioenschappen

Modalités de pêche                             Zuiver gewicht.

Met  toelating ondermaatse vis en vangst.

Snoek en snoekbaars onmiddellijk terug zetten

Gekleurde maden zijn verboden

Règlement BCFC championnat de Belgique

Poids pur

Avec dérogation de toutes tailles et captures

Remise à l’eau direct du sandre et brochet

Asticots couleur sont interdit

Inschrijvingen                                     Uitsluitend via de verbonden

Inscriptions                                        Exclusivement via les fédérations

Inlichtingen                                        Willemsen Leon,

Renseignements                                 Schuttershof  28,  2830 Willebroek

                                                     Tel : 0494/232275  Mail : leon.willemsen@telenet.be

Opmerkingen                                      Wagens niet verplaatsen tussen de hengelbeurten

Remarques                                         Interdiction de déplacer les véhicules entre les manches