sportvoordeel/mutualiteiten

 

TUSSENKOMST VAN HET ZIEKENFONDS IN HET LIDGELD  vanaf  2012

Bij de meeste ziekenfondsen staat sinds 2012 “Hengelsport of Sportvissen” op de lijst van sporten waarvoor een tussenkomst wordt gegeven  (Erkend en/of Bewegings-bevorderend).

Voorwaarde: de sportclub moet aangesloten zijn bij een door Bloso en/of BOIC erkende sportfederatie.

Uw hengelclub is lid van HVVB die aangesloten is bij Sportvisserij Vlaanderen.    Ons erkenningsnummer bij Bloso is  nr. 9.42

 

Daaruit volgt dat wanneer u aangesloten zijt bij een van de volgende ziekenfondsen u bij:

 

-          Ziekenfonds Christelijke Mutualiteiten een CM-sportvoordeel van max. 15€ ontvangt

-          Socialistische mutualiteit een sportpremie van max. 15 €

-          Liberale mutualiteit een sportprikkel van max. 25 €   en bij

-          Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds een sport –en fitnessclub bijdrage van max. 30 €

kunt verwerven.   Voor andere mutualiteiten gelieve u tot deze(n) te wenden.

 Wat moet ge doen?  

1-      Ga naar uw mutualiteit en vraag naar het “aanvraagformulier voor de sportpremie”.

2-      Uw mutualiteit zal u het formulier overmaken (voorzien van uw aansluitingsnr.)

3-      Vul het formulier verder in + ondertekening en maak het over aan uw clubsecretariaat die het doorstuurt naar het HVVB-secretariaat voor afstempeling.

4-      Bij het terug ontvangen maakt u de aanvraag terug over aan uw mutualiteit, die het bedrag zal overschrijven op uw rekening.

 

LET OP ! - ongeacht bij hoeveel (erkende sportclubs) u ook aangesloten zijn, u kan slechts één keer de sportbijdrage ontvangen.

LET OOK OP ! – ten onrechte verwerven van de bijdrage kan ernstige gevolgen hebben (bvb. aanvraag via een niet erkende sportclub/federatie welke ook).

 

In geval u nog géén aanvraag hebt gericht bij uw mutualiteit kan u deze dit jaar nog krijgen ?

            Antwoord = JA

Maar haast je dan en ga naar uw mutualiteit voor het aanvraagformulier (+ volg de richtlijn 1 > 4)

 

Eventueel kan u uw voordeel ook afhandelen via “Internet”  -  ga dan:

 

-Voor de CM zie - Sport CM-voordeel :

http://www.cm.be/nl/121/diensten en voordelen/vakantie vrije tijd/sport/index.jsp

 

-Socialistische mut. = bij ‘voordelen en diensten’   http://www.socmut.be/SocMut/RegioMap.htm

 

-Liberale Mut. =  bij Sport en Fitness http://www.liberalemutualiteit.be/401/tailor/youth/algemeen

 

-Vlaams & Neutraal Ziekenfonds = zie Sport –fitnessclub    http://www.vnz.be/

 

DOEN   …..   DOEN …………DOEN………… DOEN……… DOEN