Brief hernieuwing lidmaatschap clubs

Beste clubsecretaris of voorzitter,

 

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen, daarom stuur ik deze brief om het lidmaatschap van de leden van uw club te vernieuwen.

 

Ook dit jaar zullen de lidkaarten (in bankkaartvorm) naar ieder lid persoonlijk worden doorgestuurd door Sportvisserij Vlaanderen.

Dus! Zeker adressen goed nakijken!

 

Bij het vernieuwen van het lidmaatschap van reeds aangesloten leden kijkt u dus best na of de gegevens van deze leden nog dezelfde zijn dan vorig jaar. Gelieve eventuele fouten te verbeteren of aan te vullen, ook telefoonnummers en vooral e-mailadressen zijn welkom, deze stellen Sportvisserij Vlaanderen in staat om bv. in geval van een ongeval snel met het betrokken lid in contact te treden. Een kleine moeite bij de ledenopgave kan problemen later vermijden. Vergeet ook het rijksregisternummer niet door te geven.

 

Bij nieuwe leden zijn de naam, volledig adres, geboortedatum, nationaliteit, e-mail, telefoon, de gewenste vergunning en nu dus ook het rijksregisternummer de gegevens die zeker moeten ingebracht worden.

 

Indien nog niet doorgegeven de vorige jaren: een lijstje met de belangrijkste bestuursleden van uw vereniging, liefst met telefoonnummer en of e-mailadres maakt het makkelijker om snel met de juiste bestuurder contact op te nemen.( voorzitter, secretaris, penningmeester).

Vergeet ook niet - de 6 clubleden + 1 hoofdcontroleur aan te duiden, die de taak van weger/controleur zullen uitvoeren. Zij zijn immers bijkomend verzekerd voor B.A. bij eventuele ongevallen met materiele schade tijdens clubwedstrijden en of officiële wedstrijden.

 

Om uw ledenlijst door te geven aan het HVVB secretariaat heeft u de keuze, ofwel via e-mail ofwel via de post. U mag deze lijst opstellen zoals het u best past zolang de gegevens maar duidelijk zijn.

Indien er bepaalde gegevens van een lid wijzigen in de loop van het jaar gelieve dit dan zo snel mogelijk aan het secretariaat te melden zodat de nodige aanpassingen kunnen gebeuren.

 

Blz 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet!

Hieronder vind je de stappen i.v.m. het verkrijgen van de lidkaarten.

 

Stap 1: U krijgt deze brief i.v.m. het vernieuwen van de lidkaarten.

Stap 2:  U bezorgt aan het secretariaat van het HVVB (Steven Vos) een lijst met de leden voor 2020.

Stap 3: U krijgt van het secretariaat van het HVVB de factuur voor uw club toegestuurd.

Stap 4: U betaalt deze factuur op rekeningnummer van het HVVB. (staat zowel vermeld in deze brief als op de factuur)                                                                                                        

Stap 5: Van zodra de betaling is aangekomen worden de lidkaarten aangemaakt en krijgt u uw lidkaart toegestuurd door Sportvisserij Vlaanderen.

                                                                                                                                

 

 

Tarieven en soorten vergunningen voor 2020:

 

Clubbijdrage:                                                                                                     € 20

 

 

Individuele verzekering leden à  A - verg.:                                                     € 13

                                                                                                                          

Individuele verzekering leden à  A+- verg.:                                                    € 28

 

Individuele verzekering à (vroegere B-vergunning)                                        € 13                 (enkel deze verzekering te nemen als het  lid al een A of A+ bij één club heeft en zichzelf nog gewoon wil verzekeren bij een tweede club)                                                                                                                          

 

Wedstrijdaanvraag + eventueel afwijking behoud ondermaatse vis:                € 5

 

Aanvraag – inrichten van Nat./ Federatie wedstrijd:                                         € 15

 

 

 

 

Rekening HVVB:    HVVB vzw

                                Staatsbaan 254

                                3210 Lubbeek

 

Rekeningnr: BE96 0013 2622 3305

BIC:   GEBABEBB

 

 

                                                                                                                                 blz.  2/3

 

 

 

Kopie van de CCCV –notulen

 

 

Prijzen vergunningen 2020


Hierbij de nieuwe prijzen voor de vergunningen 2020.

- A- vergunning (= verzekerd lid + A-vergunning): Prijs 13 €

De A-vergunning geldt voor alle activiteiten, o.a. wedstrijden, van alle clubs en hengelaars aangesloten bij een federatie aangesloten bij het CCCV

               - A+- vergunning: Prijs 28 €

Verplicht voor deelname aan:

  • Alle Belgische kampioenschappen uitgezonderd het BK Interclub
  • Alle wedstrijden in organisatie van het CCCV
  • Beker van Vlaanderen vaste stok & feeder.
  • Internationale disciplines.

 

 

Clubs met minimum 10 A-vergunningen hebben het recht op het organiseren van wedstrijden welke volgens de reglementen van de BFA hiervoor in aanmerking komen.

 

OPGELET: Je kan slecht 1 A of A+- vergunning aanvragen per persoon. Als een visser nog in een tweede club een verzekering wenst te nemen, dan kan dit door een gewone verzekering te nemen (deze kost ook 13 euro).

 

 

 

 

                                                                      

 

Met vriendelijke groeten,

HVVB secretariaat:

Steven Vos

Herdersstraat 12

2440 Geel

Gsm: 0499/26 43 18

e-mail: steven.vos@hotmail.com

 

                                                                                                                                

 

 

blz. 3/3